I.v.m. a.s. pre-pensioen kunnen er per half december geen consulten meer worden afgesproken.

Orthomoleculaire therapie richt zich op herstel, onderhoud en preventie van het lichaam...

Darmtherapie voor herstel van darmilieu, darmflora en immuniteit.

Interpretatie en advies na laboratoriumonderzoek